ZOSTAŃMY RAZEM

Tytuł: „Zostańmy razem”

Kwota dofinansowania: 3300zł

Odbiorcami projektu były najmłodsze dzieci w wieku 6-10 lat, które zamieszkują miejscowości Łyna,Orłowo, Wólka Orłowska, Dobrzyń, Wietrzychowo (30 osób), ich rodzice/opiekunowie prawni (20 osób), dziadkowie (15 osób).

Głównym celem projektu było zorganizowanie zajęć online dla najmłodszych dzieci oraz zaangażowanie rodziców i całych rodzin do wspólnej zabawy i edukacji poprzez platformę Teams oraz zachęcenie też do powrotu do zapomnianych gier planszowych.
W ramach projektu przeprowadzone zostały ciekawe zajęcia online na platformie Teams. Były to zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czyli te, których dzieciom najbardziej brakowało w czasie izolacji, a które najbardziej lubią. Wyjaśniono dzieciom, dlaczego wszyscy ludzie muszą zastosować się do zasad kwarantanny i izolować się, nosić maseczki, zachowywać odstęp. W tym celu wykorzystaliśmy książeczkę „Koronawirus dla dzieci”. Zaprosimy tez rodziców na webinar „Stresu nie da się zdezynfekować”, aby wesprzeć ich w tym trudnym czasie i zapoznać ze sposobami radzenia sobie ze stresem.Przeprowadzono też konkurs rodzinny na ciekawą grę planszową.
Nasze działania  miały charakter edukacyjny, ale również rozrywkowy. Chcieliśmy wspomóc rodziców w opiece nad dziećmi. Zaproponowaliśmy ciekawe zajęcia, w czasie kiedy rodzice będą w pracy lub wyczerpią się im pomysły.
Od września 2020r. prowadziliśmy zajęcia, z wykorzystaniem zakupionych gier, na terenie Szkoły Podstawowej w Łynie. Prowadzący i uczestnicy przestrzegali zasad bezpieczeństwa w związku z profilaktyką zakażenia Covid-19. W związku z tym postanowiłyśmy,jak co roku, zorganizować ognisko z pieczeniem kiełbasek.  Aby były spełnione wymogi bezpieczeństwa, uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Nie zaprosiłyśmy tylko rodziców, aby dzieci nie miały kontaktu z dużą ilością osób.