ZNALEŹLIŚMY RADY

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Nidzicki Fundusz Lokalny

     Śmieci jest pełno wokół nas. Szpecą nasze warmińsko-mazurskie jeziora, lasy, łąki, parki, pola, wsie, miasta. Zanieczyszczenia w różnej postaci to istotna zmora XXI wieku. Często nie zdajemy sobie sprawy, ile lat trzeba, by śmieci znikły z powierzchni Ziemi.

              Jeżeli nic nie będziemy robić, to za kilka lat będziemy mieszkać na wysypisku śmieci, gdzie jest pełno insektów roznoszących różne choroby, w tym nieuleczalne. Warto, więc już dzisiaj pomyśleć o recyklingu. Recykling to wtórny obieg, wystarczy tylko segregować śmieci. Jest tylko jedna sprawa do zrobienia, musimy zmienić swe przyzwyczajenia i nie oglądać się na innych.

 

 

         Rozumiejąc ogólną potrzebę ochrony środowiska naturalnego, z uwagi na bliskie sąsiedztwo Rezerwatu Źródeł Rzeki Łyny, szkoła zrealizowała projekt „ZNALEŹLIŚMY RADY NA RÓŻNE ŚMIECI I ODPADY”, którego głównym celem było zwrócenie uwagi w środowisku, że odpady, pomimo iż są obecnie wielkim problemem w naszym kraju, nie muszą nim pozostać w przyszłości. Do ekologicznych działań zostali włączeni uczniowie, najbliżsi członkowie ich rodzin oraz środowisko lokalne. Podjęto różnorodne zadania mające na celu polepszenie stanu środowiska naturalnego:

 

– Ogłoszono działania związane z realizacją projektu na terenie szkół, sołectw i w społeczności lokalnej.

– Przeprowadzono pogadanki w klasach na temat rodzajów odpadów, metod ich przetwarzania i czasu ich rozkładu z wykorzystaniem metod aktywizujących.

– Przeprowadzono ankiety zachowań proekologicznych „Odpady” w celu zbadania ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych.

– Segregowano odpady w gospodarstwach domowych i prowadzono zbiórkę makulatury. Sprzedano zgromadzoną makulaturę w ilości 650kg(wrzesień) i

710 kg(listopad)

– Zorganizowano pieszą wycieczkę z udziałem leśniczego do Rezerwatu Źródeł Rzeki Łyny w celu lokalizacji dzikich wysypisk śmieci. Przeprowadzono zajęcia w terenie z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych.

– Uczestniczono w ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie świata” porządkując teren w miejscowościach, w których zamieszkują uczniowie.

– Zorganizowano wycieczkę autokarową do Muzeum Przyrody w Olsztynie i na wysypisko śmieci w Łęgajnach. Uczniowie brali udział w lekcji muzealnej :

„ Człowiek jako cząstka przyrody” oraz zwiedzili wystawę muzealną.

– Odbyły się konkursy szkolne: „Ekologiczna piosenka” dla klas I – III oraz „Ekologia w poezji” dla klas IV – VI.

– Zorganizowano konkurs na ulotkę zachęcającą do segregacji odpadów.

– Przeprowadzono turnieje wiedzy ekologiczno – przyrodniczej.

– Przygotowano i zaprezentowano poster przedstawiający zrealizowane działania oraz przekazano informację o sposobie kontynuacji działań proekologicznych na terenie szkoły.