Zmiana zasad oceniania wniosków złożonych przez Gminy do programu „Granty PPGR”

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmieniła zasady oceniania wniosków  złożonych przez Gminy do programu „Granty PPGR”. W związku z powyższym podstawą do zweryfikowania składanych przez mieszkańców oświadczeń jest między innymi: potwierdzenie faktu zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka itp.) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej oraz jego zamieszkanie na terenie Gminy w której funkcjonował PPGR.

Tym samym mieszkańcy, którzy złożyli oświadczenia bez wyżej wymienionych dokumentów zobowiązani są do dostarczenia:

  1. Poświadczenia faktu zatrudnienia krewnego ucznia w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka itp.) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej, np.:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR,
  • świadectwa pracy z PPGR,
  • legitymacji służbowej,
  • dokumentów pochodzących z ZUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentowych byłych pracowników PPGR,
  • dokumentów pochodzących z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne.
  1. Uczniowie szkół ponadpodstawowych: zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię, nazwisko, klasa, adres zamieszkania).

 

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Nidzicy, pokój nr 49 w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2021 r, do godz. 15.00.

W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenia mogą zostać odrzucone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

 W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 89 625 07 64.