ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów na zebranie w dniu 7 września o godz.17.00, które odbędzie się na sali gimnastycznej.