„Zanim podejmiesz decyzję …” – spotkanie z powiatowym doradcą zawodowym