Zajęcia profilaktyczne

Od września 2022r. trwa kontynuacja zajęć w klasie II i w klasie V w oparciu o dwa programy profilaktyczne, które są częścią realizowanego w szkole programu „Zaplatani w sieć!”

„Przyjaciele Zippiego” – to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

„Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną. Celem programu  jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami.

Małgorzata Załęska

pedagog szkolny