Wyróżnienie w konkursie plastycznym

Uczen klasy VII, Szymon Domian, zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym i grafiki komputerowej „Młodość-miłość-małżeństwo-rodzina.” Organizatorem konkurs był Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Nidzicy. Ideą konkursu było ukazanie drogi życiowej każdego człowieka od młodości poprzez rodzącą się miłość do tak głębokiej i silnej, która staje się podstawą więzi małżeńskiej zmieniającej się w rodzinę. Konkurs skierowany był do dzieci oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych. Nagrody zostały przyznane w kategoriach: kl. O-III, IV-VIII.

Gratulacje dla Szymona oraz dziękuję wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie!!!

Monika Gergola