Wycieczka na Wirtualną Strzelnicę

19 czerwca 2023 klasa VIII razem z panią Monika Gergola uczestniczyła w wycieczce na strzelnice wirtualną, która znajduje się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.
Była to wycieczka zaplanowana w ramach realizacji zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa. 

Po przyjeździe na strzelnicę uczniowie spotkali się  z panem Jarosławem Kwiecień, który 
przeszkolił uczniów w zakresie bezpiecznego zachowania się na strzelnicy i obchodzenia się z bronią. 

Uczniowie w 4 osobowych zespołach zaczęli trening strzelecki z broni:

Pistolet Glock oraz z Karabinek AR 15.

Dla wielu uczniów było to pierwsze takie doświadczenie w życiu. Niektórzy wykazali się na prawdę dobrymi umiejętnościami celowniczymi. 

 

Dziękujemy za naukę i nowe, ciekawe doświadczenie Staroście nidzickiemu panu Marcinowi Palińskiemu, który wyraził zgodę na skorzystanie ze strzelnicy wirtualnej oraz panu Jarosławowi Kwiecien za ciekawie przeprowadzone zajęcia. 

                                                      Monika Gergola