Wycieczka do strzelnicy wirtualnej

24 maja 2024 r.  klasa VIII wraz z panią Monika Gergola uczestniczyła w wycieczce do strzelnicy wirtualnej, która znajduje się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Nidzicy.
Była to wycieczka zaplanowana w ramach realizacji zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. 

Po przyjeździe na strzelnicę uczniowie spotkali się  z panem Jarosławem Kwiecień, który 
przeszkolił uczniów w zakresie bezpiecznego zachowania się na strzelnicy i obchodzenia się z bronią. 

Uczniowie w czteroosobowych zespołach zaczęli trening strzelecki z broni: Pistolet Glock oraz z Karabinek AR 15.

Dla wielu uczniów było to pierwsze takie doświadczenie w życiu. Niektórzy wykazali się na prawdę dobrymi umiejętnościami celowniczymi. 

 Dziękujemy za naukę i nowe, ciekawe doświadczenie Staroście nidzickiemu panu Pawłowi Przybyłkowi, który wyraził zgodę na bezpłatne skorzystanie ze strzelnicy wirtualnej oraz panu Jarosławowi Kwiecień za ciekawie przeprowadzone zajęcia. 

                                                      Monika Gergola