„Wychowywać to kochać i wymagać” – szkoła dla rodziców

W związku z realizowanym programem profilaktycznym „Zaplatani w sieć!”,, od 12 września 2022r., w każdy poniedziałek, na terenie naszej placówki organizowane są warsztaty dla rodziców. Szkoła dla Rodziców” to program „jesiennych spotkań” dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Poniedziałkowe spotkania prowadzi Pani Adriana Waśk – pedagog z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy.

Małgorzata Załęska

pedagog szkolny