Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich na zakup komputerów

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparciem mogą być objęci zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Wniosek o pozyskanie środków na zakup komputerów będzie składany na podstawie złożonych oświadczeń (załączniki). Te, w przypadku uczniów szkół podstawowych należy składać w szkołach, w których dzieci się uczą, a przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych – w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nidzicy (parter) w terminie do 22 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu). Do oświadczeń należy również dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę (zał. nr.1);
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę (zał. nr. 2);
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr. 3).

Więcej informacji:

https://www.nidzica.pl/2410,wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym?tresc=6706