VIII GMINNY KONKURS EKOLOGICZNY

    Dnia 8 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Łynie odbył się  VIII Gminny Konkurs Ekologiczny.
Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród uczniów, kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony przyrody oraz jej zasobów przez każdego z nas.
W kategorii klas VII-VIII wzięli  udział  uczniowie z czterech szkół z naszej gminy. Pierwsze miejsce w kategorii  klas VII- VIII  zdobyli uczniowie z SP nr 3, II miejsce uczniowie z SP w Napiwodzie,  III miejsce z SP nr 1.
Wszystkie drużyny wykazały się dużym zaangażowaniem i bardzo  dobrą znajomością tematu.
Nagrody książkowe ufundowane zostały przez  Nadleśnictwo Nidzica oraz Szkołę Podstawową w Łynie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie nadleśnictwu, członkom komisji konkursowych oraz wszystkim  pozostałym uczestnikom, którzy brali udział w konkursie.

                                                                                                                                     Organizatorzy konkursu