Trochę historii ...

Rok szkolny 1946/47

Utworzono obwód szkolny: Łyna, Dobrzyń, Wietrzychowo, Orłowo i Radomin. Zwiększono stopień organizacyjny – utworzono klasę szóstą. Liczba uczniów – 94.

Rok szkolny 1950/51

Zwiększono stopień organizacyjny – utworzono klasę siódmą. Liczba uczniów – 107.

Rok szkolny 1958/59

Rozpoczęto rozbudowę szkoły, gdyż sale lekcyjne mieściły się w byłej plebanii.

1 września 1962r.

Liczba uczniów w szkole wynosiła 182. Część uczniów przybyła ze szkoły w Dobrzyniu, gdzie obniżono stopień organizacyjny.

Rok szkolny 1966/67

Zwiększono stopień organizacyjny – utworzono klasę ósmą. W szkole uczyło 8 nauczycieli w sześciu izbach lekcyjnych. Dziewięć oddziałów.

Rok szkolny 1967/68

W szkole uczyło dziewięciu nauczycieli. W dziesięciu oddziałach uczyło się 256 uczniów.

Rok szkolny 1968/69

W szkole uczyło się 280 uczniów w sześciu izbach lekcyjnych.

Rok 1986r.

Dobudowano drugi, piętrowy budynek.

Rok 1991r.

Zaadaptowano mieszkanie służbowe na salę oddziału przedszkolnego.

3 grudnia 1991r.

Otwarcie Biblioteki Publiczno – Szkolnej.

4 czerwca 1993r.

Nadanie szkole imienia prof. Romana Kobendzy.

Rok 1994r.

Przebudowa wewnętrzna budynku starej szkoły. Budowa gabinetu dyrektora.

Rok 1996r.

Zaadaptowano teren sołecki przylegający do budynku szkolnego na boisko i ogrodzono go.

Rok szkolny 2002/2003

Wymieniono pokrycie dachowe.

Rok 2003r.

Utworzono pracownię komputerową. Odnowiono sale lekcyjne i korytarze szkolne.

Rok szkolny 2004/2005

Obwód szkoły zwiększył się o miejscowości:Żelazno, Wólka Orłowska, Bolejny, Bujaki (po likwidacji szkoly w Żelaźnie). Przyjęto uczniów tej szkoły. Pozyskano 11 zestawów komputerowych w ramach programu: „Internet w każdej szkole.” Wymieniono okna w piętrowym budynku szkoły. Zagospodarowano teren na klomby kwiatowe.

Rok 2005r.

Otrzymano 5 zestawów komputerowych i program do nauki języka angielskiego w ramach konkursu: „Językowa szkoła w sieci.” Wymieniono ogrodzenie od strony ulicy i położono polbruk.

Rok 2006r.

Pozyskano 6 zestawów komputerowych w ramach projektu: „Biblioteka multimedialna”. Wymieniono piece CO.

SZKOŁA WSPÓŁCZESNIE

 Obecnie w szkole, w dziewięciu oddziałach (klasy „O” – VI) uczy się 155 uczniów. Placówka posiada 9 sal lekcyjnych, pracownię komputerową, multimedialną bibliotekę z czytelnią, świetlico-stołówkę, gabinet logopedy. W szkole pracuje 16 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. Placówka oferuje uczniom naukę w systemie jednozmianowym. Zajęcia lekcyjne kończą się o godz. 14.05.  Uczniowie mają możliwość korzystania z różnych form zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, SKS – ów, zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.  Językami obcymi nauczanymi w szkole są: język angielski i język niemiecki dla mniejszości narodowej.

    Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Rezerwatu Źródeł Rzeki Łyny, placówka promuje edukację przyrodniczą i ekologiczną.

EKOLOGIA W NASZEJ SZKOLE

Koordynatorami działalności ekologicznej w szkole są pani Anna Dębińska i pani Jadwiga Młynarczyk –Zawieska. Jednak na rzecz ekologii działają wszyscy nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły

     Jedną z akcji, w której bierzemy udział od wielu lat jest akcja „ Sprzątanie świata”. W akcję tę systematycznie włącza się coraz większa liczba mieszkańców okolicznych miejscowości.

Inną akcją jest akcja upiększania szkoły i terenu wokół niej. Wizytówką naszej szkoły są piękne gazetki ekologiczne, interesujące tablice prezentujące informacje o najbliższych okolicach oraz kompozycje kwiatowe wykonane przez uczniów. Przy wsparciu społeczności lokalnej i uczniów posesja naszej szkoły została upiększona rabatkami i krzewami.

Od kilku lat w naszej szkole odbywają się Turnieje wiedzy ekologicznej i zdrowotnej w czasie których uczniowie w formie zabawy czy dobrej rywalizacji mają okazję zaprezentować swoją wiedzę oraz proekologiczne postawy. W ostatnich latach zaprosiliśmy do współpracy uczniów ze szkoły w Napiwodzie i Żelaźnie. W klasach nauczania zintegrowanego odbywają się konkursy ekologiczne „ Jestem przyjacielem Ziemi”.

Dzieci młodsze pod kierunkiem p. A. Dębińskiej aktywnie działają w ramach Ekozespołów. Biorą one udział w wielu akcjach m.in. „ Pomagajmy zwierzętom przetrwać zimę” , „Ekologiczne zakupy”, „Oszczędne używanie wody i energii”.

Obecnie duży nacisk kładziemy na kształtowanie nawyku segregacji odpadów w gospodarstwach domowych. Prowadzimy zbiórkę makulatury, aluminium, butelek plastikowych i zużytych baterii. Zachęcamy do tego poprzez organizowanie różnych akcji w czasie których rozdawane są ulotki wykonane przez uczniów. Aby przekonać uczniów, że śmieci mogą być „bogactwem” nawiązaliśmy współpracę z Zakładem Gospodarki Odpadami  Komunalnymi w Olsztynie.

Nasze działania ekologiczne zostały zauważone na szczeblu krajowym

i wojewódzkim. W 1997 roku za szerzenie edukacji ekologicznej wśród uczniów nasza placówka otrzymała Nagrodę Specjalną przyznaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W  roku 2000/2001nasz  Ekozespół otrzymał Nagrodę Główną w konkursie „Program Ekozespołów w mojej szkole” organizowanym przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, GAP Polska oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Nasi uczniowie byli wielokrotnie nagradzani m.in. w konkursach plastycznych propagujących wiedzę o środowisku, happeningach oraz Przeglądzie Małych Form Teatralnych Nidzicy.

Nasze działania ekologiczne zostały zauważone na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym. Uczniowie naszej szkoły zajęli m.in. pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie „Mój las” oraz w konkursie wojewódzkim „ Wymarzone osiedle- lepiej mieszkać lepiej”.