RAZEM DLA NASZYCH DZIECI

 Projekt realizujący zadanie publiczne zlecone przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu FIO, którego operatorem jest Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

Tytuł projektu: „Razem dla naszych dzieci”

Czas realizacji: 23.04.2019 – 30.09.2019r.

Kwota dofinansowania: 2300zł

Uczestnicy bezpośredni: dzieci 5-, 6-letnie, klasy I-III; pośredni: rodzice, rodzeństwo uczniów

Realizator: rodzice: grupa nieformalna „Aktywni rodzice” oraz członkowie Stowarzyszenia dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej działającego w naszej szkole

Cele projektu:

– zwiększenie zaangażowania mieszkańców sąsiadujących miejscowości oraz dzieci i dorosłych,

– kształtowanie postaw prospołecznych, zaangażowanie dzieci, rodzeństwa oraz osób dorosłych do wspólnych działań,

– uświadomienie rodzicom i zaproponowanie alternatywnych form spędzenia czasu,

– kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich,

W ramach realizacji projektu odbędą się:

– 12 zajęć dla dzieci 6-letnich oraz kl.I-III,

– rodzinny konkurs plastyczny,

– przygotowanie i występ przedstawienia „Lokomotywa”,

– zajęcia artystyczne w Kamionce,

–  piknik rodzinny.