SZKOŁA FAJNA PO DZWONKU

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Nidzicki Fundusz Lokalny

„Szkoła fajna po dzwonku” 
Projekt został przygotowany i opracowany przez grupę nauczycieli pracujących w w/w placówce, którzy na co dzień realizują zadania szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój zainteresowań i zamiłowań uczniów. W naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, lecz główny nacisk kładziony jest na dydaktykę. Mamy wielu uczniów zdolnych więc konieczna jest pomoc, dzięki której zdolności mogłyby być rozwijane i promowane. Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach na różnych szczeblach, szczególnie o charakterze artystycznym.

          Głównym celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie ciekawych zajęć dla uczniów i ich rodzin mających na celu rozwijanie zainteresowań i zamiłowań uczniów oraz umiejętne zagospodarowanie i wykorzystanie czasu wolnego.

       Główne działania zaplanowane w projekcie:

– zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów i ich rodzin mających na celu rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

– umiejętne zaplanowanie  i wykorzystanie czasu wolnego,

– umożliwienie uczniom wzrastania w twórczej otwartej atmosferze, która umożliwi rozwijanie zainteresowań i zamiłowań oraz osiąganie sukcesów, nie tylko edukacyjnych, ale i życiowych,

– promowanie postaw prorodzinnych i prospołecznych,

– zorganizowanie wycieczki do Multikina Helios w Olsztynie na film „Garfield. Festyn humoru” oraz na krytą pływalnię do Mławy,

– zorganizowanie Święta Pieczonego Ziemniaka w Szkółce Leśnej „Dąbrówka”.