SP Łyna

Symbole

Sztandar szkoły:

 • sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez dyrektora szkoły nauczyciela. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim zebraniu Rady Pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z trzech osób (1 chłopiec i dwie dziewczynki);

 • uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy najstarszej szkoły podstawowej wyróżniających się w nauce, o  nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu;

 • skład osobowy pocztu sztandarowego:

 1. Chorąży (sztandarowy) – jeden uczeń,

 2. Asysta – dwie uczennice;

 • kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz Samorząd Uczniowski na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.

 • kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);

 • decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;

 • poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami.

  W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;

 • insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;

 • sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;

 • podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);

 • podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;

 • sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;

 • oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;

 • sztandar oddaje honory:

 1. na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,

 2. w czasie wykonywania „Roty”,

 3. w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,

 4. podczas opuszczenia trumny do grobu,

 5. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,

 6. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,

 7. w trakcie uroczystości kościelnych.

 

 

Logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek patrona oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.

 

 

HYMN SZKOLNY

 

POLSKIE KWIATY

Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat,
A serce tęskni.
Bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom.
Tam jest najpiękniej.
Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty:
Stokrotki, fiolki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie JEST POLSKA.
Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las,
Pola i łąki.
I do matczynych rąk przynieść z zielonych łąk
Rozkwitłe pąki.
Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty:
Stokrotki, fiolki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem. w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie JEST POLSKA.
Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna
Hen gdzieś po świecie.
Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych stron
Mały bukiecik.
Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów:
Stokrotek, fiołków, kaczeńcy i maków.
Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty:
Stokrotki, fiolki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie JEST POLSKA.

 

Skip to content