„STROIK WIELKANOCNY” – KONKURS PLASTYCZNY

REGULAMIN KONKURSU

„STROIK WIELKANOCNY”

 

Organizator

 

Szkoła Podstawowa
                         im. prof. Romana Kobendzy w Łynie

 

Cele konkursu

 • propagowanie tradycji Świąt Wielkanocnych,
 • stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania stroików wielkanocnych,
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
 • powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

Uczestnicy
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkół  Podstawowych  Gminy Nidzica. Zostanie on przeprowadzony w II kategoriach wiekowych : klasy 0-III i IV-VIII.

Zasady konkursu

 

 • W konkursie udział wezmą prace złożone do 25 marca 2022 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie.
 • Praca powinna być przestrzenna- liczy się pomysłowość i oryginalność.
 • Każda praca powinna być opisana na pasku, przymocowana  do pracy.
 1. Joanna Pszczelarz , kl.5 Szkoła Podstawowa w Łynie, Gminny konkurs „ Stroik wielkanocny ” ponadto powinna być wypełniona metryczka, podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna.

Prawa autorskie Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji prasowej). Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.

Praca zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi pracami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  31.03.2022r.

Nagrody

1.Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
 • dobór  materiałów ;
 • wkład pracy;
 • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
 • walory plastyczne (kompozycja, dodatki).
 1. W konkursie zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace (laureaci otrzymają nagrody rzeczowe) w każdej kategorii wiekowej.
 2. Organizator może przyznać także wyróżnienia.
 3. Nagrody do odebrania w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, po uprzednim poinformowaniu szkoły o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły splyna.edupage.org
 5. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.

 

 

Uwagi końcowe

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie. Prace pozostawione w Centrum Usług Wspólnych  w Nidzicy bądź w sekretariacie własnej placówki, nie są brane pod uwagę, gdyż nie będą dostarczone do organizatora.
                                                                                                                                                
                                                                                                                                        
                                                                                               Organizatorzy

Regulamin do pobrania:

Regulamin_konkursu STROIK