SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023

 

Jest rok 2023…

a w naszej szkole po raz 30. łączą się pełne energii i gotowe do działania zielone serca uczestników Akcji Sprzątanie Świata.  Od początku w Akcji wzięło udział ponad 20 milionów uczestników, w tym co roku My!. To, oraz fakt, że odbywa się nieprzerwanie od 30 lat, czyni tę Akcję tak wyjątkową w skali świata. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. 

szkoła