SP Łyna

Służba zdrowia

 

Higienistka szkolna:

Irena Barańska

 

 

Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej w szkole.

  1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia przez uczniów 18 roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły podstawowej.

  2. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów stomatologicznych.

  3. Opiekę nad uczniami Szkoły Podstawowej sprawują odpowiednio:

Pielęgniarka/higienistka szkolna przyjmuje jeden dzień w tygodniu (czwartek) w godzinach 8.00-12.00 w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole,

– lekarz dentysta w „dentobusie”;

Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.

Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców informują rodziców lub pełnoletnich uczniów o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się w gablotce szkolnej przy drzwiach wejściowych do szkoły.

Skip to content