Rozstrzygnięcie VIII międzyszkolnego konkursu na ,,Stroik Bożonarodzeniowy”

W grudniu odbył się VIII międzyszkolny konkurs plastyczny „Stroik Bożonarodzeniowy”

Celem konkursu było:

• zachowanie tradycji   bożonarodzeniowych; 

• pobudzenie inwencji  twórczej  uczniów;

• rozwijanie wrażliwości   estetycznej dzieci i młodzieży oraz ich uzdolnień plastycznych;

• ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

• popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów.

Komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

 

w kategorii klas 0-3
I miejsce – Nikola Stołowska

II miejsce – Aleksandra Olszewska

III miejsce – Lena Jeżewska oraz Tobiasz Rochoń

wyróżnienia: 

Marianna Pokorska, 

Inga Sękowska,

Aleksandra Ziulewska,

Maria Smyk

w kategorii klas IV-VIII

I miejsce – Tomasz Makrucki
II miejsce – Ksawery Rochoń
III miejsce- Lena Wyszkowska

wyróżnienia:

Dominik Rytkowski,

Nikola Krawcewicz,

Natalia Angielska

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok 😊

Monika Gergola, Beata Szwerc