Rosnę z matematyką

Jak ważna w życiu codziennym jest matematyka, dowiedziały się dzieci z Oddziału Przedszkolnego podczas realizacji  projektu „ Rosnę z matematyką”.
W maju i czerwcu został przeprowadzony cykl zajęć matematycznych z zastosowaniem innowacyjnych pomocy dydaktycznych, a wśród nich znalazł się: wiatrak matematyczny, dywan i tablica interaktywna.
Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia poprzez wzbogacenie programu nauczania o nowe, zaawansowane narzędzia dydaktyczne oraz wyposażenie dzieci o określony zasób wiadomości i umiejętności matematycznych , które przygotują dzieci do podjęcia nauki w szkole. Doświadczenia z projektu pozwolą stworzyć kolejne, atrakcyjne scenariusze zajęć matematycznych dla dzieci.
W ramach projektu przeprowadzono gry i zabawy z wiatrakiem matematycznym, zajęcia kulinarne z zastosowaniem wielkości miary i wagi. Wykonano szereg eksperymentów, które pozwoliły na kształtowanie kompetencji matematycznych.
Zabawa z matematyką w tle stała się skuteczną metodą uczenia się i przyjemną formą spędzania czasu w przedszkolu.
Edyta  Spiewak
Paulina Deptuła