RATUJMY NASZE CMENTARZE

Projekt został przygotowany przez członków  Stowarzyszenia dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej, które ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Łynie. W skład zarządu wchodzą nauczyciele na co dzień pracujący w w/w placówce.

Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej: szkolnej, sołeckiej i parafialnej do podjęcia wspólnych działań uporządkowania starego cmentarza w Łynie.

Poprzez włączenie w te działania uczniów szkoły:

–  rozbudziliśmy w nich pozytywną postawę patriotyczną związaną z tożsamością kultury regionalnej, a także dziedzictwem kulturowym w regionie,

– uświadomiliśmy konieczność poznania historii, tradycji i kultury ,, Małej Ojczyzny”, kształcenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, a także dumy z przynależności do niego.

 

Celem naszego projektu było zorganizowanie 2 spotkań z najstarszymi mieszkańcami Łyny i okolic, którzy w ramach wieczorów w Świetlicy Wiejskie w Łynie oraz w Publiczno-Szkolnej Bibliotece opowiedzą historię zapamiętaną od przodków. Tematem spotkań będą tradycje i zwyczaje obchodzone jesienią oraz przed Świętem Zmarłych. W ramach projektu doprowadziliśmy do stopniowego odnowienia starego cmentarza znajdującego się we wsi Łyna, który może stać się w najbliższym czasie miejscem odwiedzanym przez potomków dawnych osadników. Działania nasze zmierzają do jego odchwaszczenia, wycięcia zbędnych krzewów i drzewek, ustawienia poprzewracanych nagrobków, naprawy ogrodzenia. Do działań tych włączyliśmy Sołectwo Łyna oraz Parafię w Łynie o to miejsce zatroszczą się uczniowie Szkoły Podstawowej w Łynie, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę. Zorganizowaliśmy również  wycieczkę do Warszawy i odwiedzenie grobu Nieznanego Żołnierza oraz Starych Powązek a także do Muzeum Powstania Warszawskiego. Przed Świętem Zmarłych uporządkowaliśmy mogiły i zapalić symboliczne znicze. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy plastyczny konkurs rodzinny pod hasłem „Dbamy o miejsca wiecznego odpoczynku”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.