RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

        Każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż nawet skomplikowanie brzmiąca „resuscytacja” to w rzeczywistości kilka prostych czynności. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona, może zależeć czyjeś życie. Pamiętaj, że może to dotyczyć Ciebie i Twoich bliskich. Ważne jest by działać sprawnie, zachowując spokój i opanowanie.

            Wiadomo, że pierwsze minuty decydują o szansie na przeżycie osoby poszkodowanej i niestety często brak podstawowej wiedzy i umiejętności przyczyniają się do śmierci, której można było zapobiec.

            13 czerwca 2023r. w naszej szkole przeprowadzono szkolenia dla uczniów kl.II i III, poprzez nauczenie zasad udzielania pierwszej pomocy, w tym resuscytacji krążeniowo – oddechowej. 

W czasie szkolenia szczególno uwagę na:

1. Zasady postępowania w celu zachowania własnego bezpieczeństwa.

2. Sposób i zasady powiadamiania służb (Pogotowia, Straży Pożarnej, Policji).

3. Praktyczne zastosowanie pozycji bocznej ustalonej.

4. Poznanie zasad resuscytacji oddechowo – krążeniowej.

            Szkolenie uczniów kończyło się egzaminem i otrzymaniem książeczek wraz z certyfikatem Ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy. 

Małgorzata Załęska

Beata Mroczkowska