SP Łyna

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

  pani Dominika Paszkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców
        pan Paweł Ziulewski  – z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

 pani Monika Parys – sekretarz

 pani Marzena Pokorska – skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

       pani Sylwia Jakubiak
       pani Agnieszka Rochoń
       pani Justyna Bartosiewicz

 

W roku szkolnym 2020/2021 składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł od rodziny. Wpłaty na Radę Rodziców należy wpłacać w sekretariacie szkoły.

 

Skip to content