Promowanie zdrowego stylu życia- zajęcia wychowania fizycznego z absolwentką naszej szkoły

03 listopada  2023 r. w naszej sali gimnastycznej odbyły się lekcje wychowania fizycznego z zaproszonym gościem.
A była to absolwentka naszej szkoły Pani Sylwia Kalinowska- Sielska , nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Warszawie oraz trener koszykówki w klubie sportowym.
Celem zajęć była promocja aktywności fizycznej wśród uczniów, promowanie zdrowego stylu życia i dobrych nawyków, jednocześnie ukazanie ogromnego potencjału podjęcia pracy zawodowej i rozwoju osobistego w szeroko pojętym obszarze kultury fizycznej.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas III- VIII.
Pani Sylwia podzieliła się wiedzą i doświadczeniem.
Były to ciekawe zajęcia , uczniowie byli bardzo zaangażowani. Pracowali nad techniką kozłowania, podań, rzutów, poprawną postawą koszykarską.
 
Bardzo dziękujemy pani Sylwii za poświęcony czas i dużą dawkę wiedzy.
                             Organizator: Monika Gergola