SP Łyna

Projekty

  Projekt jest realizowany od 04.05.2021r. do 10.06.2021r. Opis projektu: Rozgrzana wiosennymi promieniami słońca łąka jest miejscem chętnie odwiedzanym przez owady, zwłaszcza przez mrówki, pająki, koniki polne, natomiast na listkach roślin ...

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Nidzicki Fundusz Lokalny      Śmieci jest pełno wokół nas. Szpecą ...

Projekt dofinansowany  ze środków Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Nidzicki Fundusz Lokalny     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską   W dniu 12 kwietnia 2006r. nasza szkoła złożyła do Kuratorium Oświaty w Olsztynie deklarację przystąpienia do projektu – „Pracownie komputerowe dla szkół”. Szczęśliwie znaleźliśmy ...

Realizacja projektu „English is Fun” w Publicznej Szkole Podstawowej w Łynie trwała od 01 kwietnia do 31 października 2008r. W szkole prowadzone były anglojęzyczne zajęcia pozalekcyjne w trzech grupach wiekowych: 1) ...

     Po raz trzeci szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego konkursu Programu English Teaching Small Grants 2009 – edycja letnia zorganizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, której krajowym operatorem jest Nida.  ...

 Projekt realizowany w ramach programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII”   Celem projektu było rozbudzanie zainteresowania historią  i kulturą swojego regionu, a tym samym  kraju, rozbudzenie poczucia związku z „małą ojczyzną”. Zorganizowane zostały ...

Projekt realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Nasza szkoła otrzymała nagrodę w konkursie Small Grants w ramach Programu ...

Projekt został przygotowany przez członków  Stowarzyszenia dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej, które ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Łynie. W skład zarządu wchodzą nauczyciele na co dzień pracujący w ...

W dniu 29.08.08r. dokonano naboru uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im prof. Romana Kobendzy w Łynie na zajęcia w ramach projektu „Młody Einstein odkrywa świat”. Uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia wyrównawcze, ...

CEL GŁÓWNY Stworzenie możliwości rozwoju, w okresie od 1 IX 2010 do 31 VII 2011, 220 uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych poprzez poszerzenie i udostępnienie oferty edukacyjnej w 2 wiejskich ...

Cel główny projektu: Zwiększenie szans edukacyjnych u 416U (178K, 238M) klas I-III ze 100% (6) SP Gminy Nidzica poprzez organizację zaj. dodatkowych nastawionych na indywidualizację procesu kształcenia oraz doposażenie bazy ...

Projekt był realizowany w okresie od czerwca do października 2013r. Skierowany był do najmłodszych dzieci 3-6 lat oraz do ich rodzin i rodzeństwa. Głównym celem projektu było zorganizowanie: – cyklu  ...

W okresie od 1 czerwca 2015r. do 30.09.2015r. członkowie Stowarzyszenia dla Ekorozwoju Ziemi Nidzickiej zrealizowali projekt dofinansowany ze środków Porgramu „Działaj Lokalnie IX” pt. „Poznajemy ginące zawody…” Instytucje współuczestniczące w ...

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej młodych rodziców, dzieci i młodzieży. Zapewniono uczestnikom różnorodne formy spędzania wolnego czasu integrując rodziców dzieci. Działania zrealizowane w ramach projektu * W ramach ...

Projekt „Play with English” (Baw się językiem angielskim) jest projektem grantowym Small Grants 2018 w ramach programu English Teaching Activities. Autorem i fundatorem programu jest  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ,  a realizatorem   Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ...

 Projekt realizowany w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” sfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, którego operatorem jest Nidzicki Fundusz Lokalny. Tytuł projektu: „Bajkowania łączące pokolenia” Czas realizacji: 03.06.2019 – 29.11.2019r. Kwota dofinansowania: ...

Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE IV dofinansowany w kwocie 3.000zł (wkład własny niefinansowy 700zł- wynagrodzenie dla nauczycieli i wolontariuszy, wkład finansowy – 165zł – Parafia w Łynie). Całkowity koszt ...

Tytuł: „Zostańmy razem” Kwota dofinansowania: 3300zł Odbiorcami projektu były najmłodsze dzieci w wieku 6-10 lat, które zamieszkują miejscowości Łyna,Orłowo, Wólka Orłowska, Dobrzyń, Wietrzychowo (30 osób), ich rodzice/opiekunowie prawni (20 osób), ...

 Projekt realizujący zadanie publiczne zlecone przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu FIO, którego operatorem jest Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” Tytuł projektu: „Razem dla ...

Skip to content