Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej ,, Bieg po zdrowie dla klasy IV’’. Cykl filmów edukacyjnych dla rodziców.

 „Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami. 

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

 

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

 

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
  • zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

 

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

 Będziemy zachęcać uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

 Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

  • dyskutować,
  • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
  • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
  • liczyć koszty palenia papierosów,
  • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów
  • tworzyć komiks z bohaterami programu.

 

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

 

CYKL FILMÓW EDUKACYJNYCH DLA RODZICÓW.

Bardzo proszę Drodzy Rodzice o obejrzenie przesłanych linków do filmów.

Filmy dostępne na kanale youtube:

Bieg po zdrowie – założenia programu : https://www.youtube.com/watch?v=4AGbYiCrdSI

Bieg po zdrowie – kształtowanie postaw dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=fsxx1oXLIpc

Bieg po zdrowie – powody palenia papierosów: https://www.youtube.com/watch?v=A_6hdTWAO3E

Bieg po zdrowie – styl w jakim wychowujesz dziecko ma znaczenie : https://www.youtube.com/watch?v=hJZSUMNcRIg

Bieg po zdrowie – dobry kontakt z dzieckiem to podstawa: https://www.youtube.com/watch?v=ZZK_KpBn_nI

Bieg po zdrowie – rzucam palenie. Jak to zrobić?: https://www.youtube.com/watch?v=gBeYGLfOJ0g

Bieg po zdrowie – palenie a potrzeby: https://www.youtube.com/watch?v=JD7fazf2VL0

– Bieg po zdrowie – palenie a wartości : https://www.youtube.com/watch?v=zuCadM7qM-4

 

Koordynator programu: Monika Gergola