PROFILAKTYKA GRYPY

                                                                                   PSSE NIDZICA

             Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, a czasami także przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Wirusy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których namnażają się. W konsekwencji powodują martwicę tychże komórek, co z kolei otwiera drogę patogenom bakteryjnym.

Najczęstsze objawy z jakimi zgłaszają się pacjenci to wysoka temperatura, a także bóle mięśni, kaszel. Zdarza się, że dochodzi także do zapalenia płuc i niewydolności oddechowej.

 Okres wylęgania  grypy wynosi 1-4 dni (średnio 1-2 dni). Osoba zakażona może stanowić zagrożenie dla innych osób zanim jeszcze pojawią się objawy choroby, tj.:

  • dorosły może być źródłem zakażenia dla innych 1-2 dni przed wystąpieniem objawów choroby,
  • chory dorosły zakaża do 5-7 dni po wystąpieniu objawów,
  • chore dziecko zakaża przez okres powyżej 10 dni, przy czym u małych dzieci również przez okres do 6 dni zanim wystąpią objawy,
  • chory z ciężkim niedoborem odporności zakaża przez wiele tygodni lub miesięcy.

Najczęstsze powikłania pogrypowe występują:

  • ze strony układu oddechowego: grypowe zapalenie płuc i oskrzeli, wtórne bakteryjne zapalenie płuc, zapalenie oskrzelików szczególnie u niemowląt i u dzieci, np. zakażenie pneumokokowe, meningokokowe, zaostrzenie astmy;
  • ze strony układu nerwowego (poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie mózgu, zapalenie  opon mózgowych),
  • ze strony innych układów: zapalenie ucha środkowego (zwłaszcza u dzieci), zapalenie mięśnia serca i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych (np. zastoinowej niewydolności serca), drgawki gorączkowe, zespół wstrząsu toksycznego, zespół Rey`a, zapalenie mięśni i mioglobinuria mogąca prowadzić do niewydolności nerek, możliwość częstszego występowania schizofrenii w przypadku zakażenia wewnątrzmacicznego w czasie ciąży, zakażenia meningokokowe).

          

𝗡𝗶𝗲 𝗹𝗲𝗸𝗰𝗲𝘄𝗮𝘇̇ 𝗴𝗿𝘆𝗽𝘆. Grypa potrafi być niebezpieczna, może doprowadzić do ciężkiego zapalenia płuc i wielu powikłań ze strony układu oddechowego, nerwowego, krążenia.𝗪 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗯𝗶𝗲𝗴𝘂 𝗴𝗿𝘆𝗽𝘆 może dojść do zaostrzenia chorób przewlekłych tj.:  astma, obturacyjna choroba płuc, choroby układu krążenia.

 

Zaszczep się przeciwko grypie w Przychodni  u swojego lekarza rodzinnego.

 

Tymczasem profilaktyka tej groźnej choroby zakaźnej to tylko jeden mały zastrzyk, który może uratować życie.

 

𝗦𝘇𝗰𝘇𝗲𝗽𝗶𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗰𝗶𝘄𝗸𝗼 𝗴𝗿𝘆𝗽𝗶𝗲 nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy.

Więcej informacji o grypie znajdziesz:  https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/nie-lekcewaz-grypy

Zapobieganie zakażeniom wirusem grypy

Ze względu na bardzo dużą zmienność wirusa grypy, wrażliwość populacji na zakażenie jest bardzo powszechna. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniu wirusem grypy jest szczepienie. Skład szczepionki jest każdego roku weryfikowany na podstawie obserwacji typów i podtypów wirusa grypy w wielu rejonach świata, aby zapewnić jej skuteczność w aktualnym sezonie. To pociąga za sobą konieczność powtarzania szczepienia w każdym kolejnym roku, celem zabezpieczenia się przed aktualnie krążącymi szczepami wirusa grupy. Odporność poszczepienna utrzymuje się zwykle do 6 miesięcy i zapewnia ochronę w sezonie epidemicznym.

 

Szanowni Państwo antybiotyki nie pomagają w leczeniu grypy, ponieważ przeznaczone są do zwalczania bakterii, a nie wirusów. Przy infekcji grypowej należy unikać podawania antybiotyków, jeżeli nie ma wskazań lekarskich.

Podstawowe zasady higieny  w zapobieganiu zakażeniu wirusem grypy to:

–  zasłanianie ust i nosa maseczką w placówkach ochrony zdrowia tj: Przychodnie, Szpitale, Apteki.
– higiena kaszlu (zasłanianie nosa i ust chusteczką higieniczną podczas kichania i kaszlu),
– używanie jednorazowych chusteczek higienicznych i wyrzucanie ich do kosza natychmiast po użyciu,

– bezwzględne przestrzeganie higieny rąk (częste mycie rąk wodą z mydłem),

– zachowanie dystansu 1,5 m od osób chorych,

– częste i dokładne wietrzenie pomieszczeń,

– unikanie kontaktów z osobami zakażonymi,

– pozostanie w domu , gdy jesteśmy chorzy ( nie puszczajmy również  do szkół i przedszkoli chorych dzieci)

Wciąż wiele osób lekceważy grypę i nie uważa jej za poważną chorobę. Tymczasem powikłania mogą być bardzo groźne. Aby ustrzec się przed chorobą przede wszystkim należy unikać kontaktu z osobami chorującymi. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów najlepiej zostać w domu, odwiedzić lekarza i dobrze wyleczyć się przed powrotem do pracy czy szkoły. Ważne jest również prawidłowe odżywianie, które ma wpływ na naszą odporność i siłę do walki z drobnoustrojami.