PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

W dniu 12 kwietnia 2006r. nasza szkoła złożyła do Kuratorium Oświaty w Olsztynie deklarację przystąpienia do projektu – „Pracownie komputerowe dla szkół”. Szczęśliwie znaleźliśmy się na liście szkół, które taką pracownie otrzymają.

Pracownia komputerowa zaczęła funkcjonować w naszej placówce od 1 września 2007r. Uczniowie mogą korzystać z 10 zestawów komputerowych, drukarki, laptopa, rzutnika oraz skanera. Nauczyciele natomiast z zestawu komputerowego.

Oficjalne, uroczyste otwarcie odbyło się 15 listopada 2007r. w obecności rodziców oraz społeczności uczniowskiej.

 

Rok wcześniej, w 2006r., otrzymaliśmy również z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, 4 zestawy komputerowe i urządzenie sieciowe (skaner, drukarkę oraz kopiarkę).