PLAY WITH ENGLISH

Projekt „Play with English” (Baw się językiem angielskim) jest projektem grantowym Small Grants 2018 w ramach programu English Teaching Activities. Autorem i fundatorem programu jest  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ,  a realizatorem   Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA . Celem projektu jest umożliwienie dodatkowych pozalekcyjnych zajęć językowych  zwiększających motywację i zainteresowanie uczeniem się (i nauczaniem) języka angielskiego, podnoszących znajomość języka wśród dzieci i młodzieży wiejskiej, poprawiających efektywność nauczania, szczególnie w zakresie komunikatywności. W ramach projektu są prowadzone pozalekcyjne zajęcia językowe w dwóch grupach wiekowych- grupie przedszkolnej i starszej (kl. IV-V). Przez 16 miesięcy (01.09.2018 – 15.12.2019) dzieci będą poznawały język poprzez zabawę, piosenki i rymowanki, uczestniczyć będą w wycieczkach i noclegach integracyjnych oraz  zajęciach teatralnych  przygotowujących przedstawienia dla całej społeczności szkolnej. Dzięki dofinansowaniu projektu zostaną zakupione atrakcyjne pomoce i materiały niezbędne do zajęć językowych.