Ogólnopolski Turnij Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

26 marca 2024r. w sali konferencyjnej nidzickiego ratusza, odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, których organizatorem jest Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nidzicy.
W gminnych eliminacjach wzięło udział 12 uczestników. W jury zasiedli: Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej mgr Paweł Czubkowski oraz dh. ksiądz Krzysztof Kuleszo – Sekretarz Zarządu. Uczestnicy najpierw przeszli eliminacje pisemne, a następnie najlepsza czwórka rywalizowała w części ustnej.
W imieniu Jacek Kosmala – Burmistrz Nidzicy pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nidzicy Sekretarz Miasta – Elżbieta Płoska wręczyła uczestnikom turnieju dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali także słodkie upominki, a zwycięska trójka atrakcyjne nagrody rzeczowe..
Konkurs miał na celu przekazanie młodzieży wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także popularyzację wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej..
Wśród zwycięzców znaleźli się nasi uczniowie
– pierwsze miejsce: Piotr Pniewski 
– drugie miejsce: Ksawery Rochoń.
Uczniów przygotował ks. Krzysztof Kuleszo.
Gratulujemy!!!!