Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Wymiana pocztówkowa”

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej, zaangażowali się w niezwykłą akcję pt, ,, Ogólnopolska wymiana pocztówkowa”. Celem jest zapoznanie dzieci z różnymi regionami Polski, nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oraz promowanie regionu, w którym żyjemy.

W dobie Internetu zanika tradycyjny zwyczaj przesyłania do siebie listów, pocztówek dlatego chcieliśmy wziąć udział w w/w programie. Polegało to na wymianie kartkami pocztowymi z uczniami z innych szkół.

Na pocztówkach związanych ze swoim miejscem zamieszkania wypisywaliśmy pozdrowienia oraz wiadomości dotyczące naszej szkoły, miasta.

Wymiana pocztówkowa stała się formą nauki geografii. Dzieci podziwiając widokówki z różnych części kraju, miały możliwość poznania innych regionów, miast, ich ciekawych zakątków oraz położenia na mapie. Samodzielnie wypisywaliśmy kartki. Łącznie przesłaliśmy 50 kartek ale otrzymaliśmy jedynie 12 z takich miast jak: Gdańsk, 

Na koniec programu stworzyliśmy wspólnie mapę, na której umieściliśmy otrzymane kartki.

Koordynator projektu: Monika Gergola