Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świętujemy, Freblujemy”, czyli obchodzimy urodziny F. Froebla

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świętujemy, Freblujemy”, czyli obchodzimy urodziny F.Froebla.

W marcu i kwietniu dzieci 5-, 6-letnie wzięły udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Świętujemy, Freblujemy”, czyli obchodzimy urodziny F.Froebla. Zadaniem dzieci było realizowanie określonych przez organizatora zabaw i aktywności rozwijających dziecięcą wyobraznię i kreatywność, a wszystko to w oparciu o pedagogikę F. Froebla. W ramach podziękowania dzieci oraz placówka zostały nagrodzone dyplomami oraz podziękowaniami.

Cele peojektu:

– stwarzanie okazji do integrowania i wymiany doświadczeń między nauczycielami wychowania przedszkolnego;

– inspirowanie do podejmowania innowacyjnych inicjatyw i metod pracy;

– stwarzanie okazji do rozwijania kreatywności dzieci i nauczycieli;

– stwarzanie okazji do budowania pozytywnej samooceny dzieci i nauczycieli;

– wzbogacanie wiedzy z zakresu nowatorskich metod pracy pedagogicznej;

– rozwijanie zainteresowania pedagogiką F.Froebla.

Zaletą stosowania „darów freblowskich”, czyli drewnianych klocków o różnych kształtach i kolorach jest ich wielofunkcyjność. Mimo prostoty, dają nieskończenie wiele możliwości wykorzystania, sprzyjając wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dzięki nim poprawiamy ich sprawność manualną, pobudzamy myślenie twórcze, kompetencje pamięciowe, aktywność werbalną. Uczymy pojęć matematycznych, a także kształcimy procesy poznawcze: zdolności, porównywania, porządkowania, przyporządkowywania, abstrahowania i uogólniania. Ponadto praca w zespołach zabawowo-zadaniowych, stanowiących element zajęć, kształtuje u najmłodszych umiejętność współpracy, komunikacji, wymiany doświadczeń oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

W  dobie wszechobecnych mediów elektronicznych metodyka Friedricha Froebla, pedagoga, twórcy teorii wychowania przedszkolnego i kreatora edukacji progresywistycznej, może stanowić wartościową alternatywę w  procesie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przede wszystkim dlatego, że edukacja w duchu froeblowskim przybliża dzieci do świata przyrody i wychodzi naprzeciw ich naturalnym potrzebom doświadczania, eksplorowania, eksperymentowania i odkrywania. Stawia na samodzielność w działaniu i wskazuje, że nie należy stale i w sposób ciągły organizować dziecku aktywności, ale pozwolić mu także na spontaniczną i naturalną aktywność.

W ramach tego projektu przez cały miesiąc proponujemy różne aktywności dla dzieci – zadania i zabawy które rozbudzą dziecięcą wyobraźnię i kreatywność.


Przeprowadzone aktywności:

  • Grafomotoryka bez ołówka- czyli zabawy motoryki małej inaczej;
  • Freblowskie wyplatanki z papieru;
  • Zabawy integrujące grupę z korowymi piłeczkami;
  • Wiosenna lupa – obserwacja przyrody;
  • Malujemy wiosnę;
  • Wyścigi pająków – rączka pracuje;
  • Wesoła fasola – czyli jak założyć hodowlę fasoli;
  • Freblowskie prace ręczne – modelowanie z masy porcelanowej;
  • Przyrodnicza „check lista” – zaobserwuj i zanotuj;
  • Ścieżka sensoryczna.

 

Beata Mroczkowska