OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

 Projekt realizowany w ramach programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII”

 

Celem projektu było rozbudzanie zainteresowania historią  i kulturą swojego regionu, a tym samym  kraju, rozbudzenie poczucia związku z „małą ojczyzną”. Zorganizowane zostały spotkania z najstarszymi mieszkańcami, którzy opowiedzieli o dawnych obyczajach, przypomnieli tradycje związane ze świętami i te związane z życiem codziennym. Uczniowie poznali dzieje swej miejscowości i okolicy ,,odkrywając nieznane miejsca, zdarzenia i ludzi”. Projekt miał na celu zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczności oraz podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra. W swoim założeniu projekt skierowany był także do środowiska lokalnego – rodziców, rodzeństwa, sołectw należących do obwodu szkolnego.

 

Zrealizowane działania:

– zorganizowanie spotkań z najstarszymi mieszkańcami miejscowości Łyna, Wólka Orłowska, Żelazno, babciami i dziadkami, przedstawienie krótkiego programu artystycznego,

–  przeprowadzenie ciekawych zajęć o charakterze historycznym dla  uczniów, wykonanie ”drzew geneaologicznych” swoich rodzin,

– wycieczki o charakterze dydaktyczno-rekreacyjnym:

* w dniu 17.09.2010r. do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku; uczniowie wzięli udział w zajęciach pt. ”Z malowanego kufra” oraz ”Kwiaty z bibuły”, poznały eksponaty muzealne oraz ich historię,

* 23.10.2010r. do Wioski Garncarskiej w Kamionce, dzieci zapoznały się z topografią wioski, imprezami organizowanymi na jej terenie oraz uczestniczyły w pokazie lepienia z gliny; na zkończenie samodzielnie wykonały przedmiot z gliny.

Wyjazdy miały na celu poznanie tradycji i kultury regionu,  nabycie umiejętności społecznych oraz umiejętne zagospodarowanie i wykorzystanie czasu wolnego,

– festyn ”Tropami jesieni” w dniu 02.10.2010r. połączony z konkursami rodzinnymi. W festynie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Łynie oraz ich rodziny. Ponadto w organizację włączyło się Sołectwo Łyna, Bolejny, Orłowo, Wólka Orłowska, Ochotnicza Straż Pożarna w Łynie i Bolejnach, Parafia Niepokalanego Serca w Łynie, Szkoła Podstawowa w Łynie. Podsumowanie projektu zbiegło się z zakończeniem projektu ”Świetlica – moje miejsce” finansowanego przez PZU oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, a zrealizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną. Młodzież ze Świetlicy w Bolejnach zorganizowała loterię fantową, a młodzież ze Świetlicy w Łynie ciekawe zajęcia dla dzieci.W programie festynu zaplanowano: turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łynie, zawody strażackie, turniej rodzinny, dyskotekę oraz pokazy ognia. W czasie festynu odbywał się kiermasz ciast upieczonych przez rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Łynie. Można było skosztować bigosu oraz kiełbaski z grila. Nad organizacją festynu czuwali również harcerze z Nidzicy, którzy przeprowadzili również konkursy dla rodziców. Był to pierwszy, na taką skalę, festyn rodzinny w tej okolicy. Wspólne działanie miały na celu ścisłą i owocną współpracę środowiska lokalnego w myśl zasady „razem łatwiej”.

Osiągnięta efekty:Projekt zintegrował rodziny z ich dziećmi, zamieszkałych w obwodzie szkoły i obejmował sołectwa: Łyna, Wietrzychowo, Dobrzyń, Orłowo, Wólka Orłowska, Bolejny, Żelazno. Na terenie  tych sołectw funkcjonują od trzy świetlice wiejskie, gdzie mieszkańcy mają możliwość pożytecznego i przyjemnego spędzania czasu wolnego. Dzięki zorganizowanym zajęciom dzieci poznały historię swoich rodzin, zwyczajów, z ust najbliższych, a nie nauczyciela. Pożytecznie spędziły czas w gronie znajomych, uczestnicząc w różnych imprezach, zabawach, zajęciach edukacyjnych i atrakcyjnych wycieczkach. Dorośli uczestnicy projektu: dziadkowie, babcie, rodzice bardzo chętnie zaangażowali się w jego realizacji. Chętnie dzielili się wspomnieniami. Towarzyszyli w wyjazdach dzieciom oraz pomagali w przygotowaniu festynu.