SP Łyna

O szkole

ROK SZKOLNY 2019/2020

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca: p. Dominika Paszkowska

Zastępca: p. Weronika Wilim

Skarbnik: p. Marzena Pokorska

Komisja Rewizyjna:

1.

2.

3.

Samorząd Uczniowski

Opiekun: Milena Chmielewska

Przewodniczący: Paulina Szymczyk

Zastępca: 

Skarbnik: 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Małgorzata Karwowska

Zastępca: Angelika Radecka

Skarbnik: Szymon Domian

Sekretarz: Eliza Sokolnicka, Paulina Szymczyk

Opiekun: p. Milena Chmielewska

SKŁAD RADY RODZICÓW  

Przewodnicząca: p. Bożena Karwowska

Zastępca: p. Grażyna Skoniecka

Skarbnik: p. Marzena Pokorska

Komisja Rewizyjna

  1. p. Sylwia Jakubiak
  2. p. Anna Gontarska
  3. p. Dominika Paszkowska
  4. p. Marlena Dąbrowska-Matulewicz
  5. p. Małgorzata Krawczyk

ROK SZKOLNY 2017/2018

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Małgorzata Karwowska

Zastępca: Angelika Radecka

Skarbnik: Paulina Gontarska

Sekretarz: Zuzanna Karniewska, Paulina Szymczyk

Opiekun: p. Milena Chmielewska

ROK SZKOLNY 2016/2017

SKŁAD RADY RODZICÓW  

Przewodnicząca: p. Bożena Karwowska

Zastępca: p. Weronika Wilim

Skarbnik: p. Marzena Pokorska

Członek: p. Sylwia Jakubiak

Członek: p. Joanna Pazura

Komisja Rewizyjna

  1. p. Daria Dytrych
  2. p. Magdalena Bandurska
  3. p. Joanna Sikorska

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Małgorzata Karwowska

Zastępca: Michał Ziulewski

Skarbnik:Jakub Karaszewski

Sekretarz:Zuzanna Karniewska, Jakub Wyszkowski

Opiekun: p. Milena Chmielewska

Skip to content