Nauka zdalna w klasach I-III

Zamknięcie szkół, które nastąpiło na skutek zagrożenia epidemiologicznego, pociągnęło za sobą szereg konsekwencji zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców. Każda z tych grup na swój sposób odczuwa trudy lekcji online, a także podejmuje związane z nimi wyzwania. Nauka zdalna w szkołach jest realizowana za pośrednictwem różnych komunikatorów i wymaga – zwłaszcza wśród młodszych dzieci – dużego zaangażowania opiekunów. Na czym polega nauka zdalna? Co to za sposób edukacji i jak się w nim odnaleźć?

Nauka zdalna – wady i zalety

Jak wszystko, również nauka zdalna dla klas 1-3 ma swoje mocne i słabe strony.

Wśród zalet warto wymienić:

  • ze zdrowotnego punktu widzenia stanowi skuteczny sposób na zapobieganie zarażeniu dzieci i nauczycieli, jest zatem świetnym środkiem profilaktycznym;
  • uczniowie mają dzięki niej okazję wykorzystać nowoczesne technologie w celach innych niż rozrywkowe, poznają nowe programy;
  • następuje rozwój samodzielności dzieci, których rodzice nie zawsze mają czas na kontrolowanie swoich pociech, są one zatem same odpowiedzialne za wypełnianie szkolnych obowiązków.

 

Negatywne konsekwencje płynące z nauki zdalnej w klasach 1-3:

  • ograniczenie kontaktów społecznych destrukcyjnie wpływa na rozwój dzieci i młodzieży;
  • jakość wiadomości przekazywanych na odległość może być niższa niż w tradycyjnym systemie lekcyjnym, ponieważ zaburzona jest swobodna komunikacja pomiędzy uczestnikami zajęć a nauczycielem;
  • pojawiają się problemy techniczne uniemożliwiające dołączenie do lekcji, przez co niektóre dzieci nie biorą w nich udziału.

 

Właśnie tak w praktyce wygląda nauka zdalna. Wady i zalety takiego rozwiązania najlepiej znają uczniowie i ich rodzice, a także nauczyciele.

 

Nauka zdalna w klasach 1-3 – jak małe dzieci radzą sobie na lekcjach online?

Udział w lekcjach przez internet niewątpliwie wymaga większego skupienia, co dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest największą trudnością, jaką generuje nauka zdalna.

W klasach 1-3 występują problemy z:

  • koncentracją uczniów na zajęciach – ich uwaga jest z łatwością rozpraszana przez obecność domowników, a także zabawek w zasięgu wzroku;
  • aktywnym uczestnictwem w lekcji– nie każde dziecko radzi sobie z nowoczesnymi technologiami, niektórym trudność sprawia zgłoszenie się do odpowiedzi lub wypowiadanie przed kamerką;
  • rozumieniem informacji przekazywanych przez nauczyciela – młodsi uczniowie zdobywają wiedzę poprzez praktyczne działanie, które zostaje ograniczone podczas lekcji zdalnych.

Szkoły świetnie radzą sobie z wyzwaniem, jakim jest nauka zdalna. Wychowanie fizyczne, choć pozornie trudne do zorganizowania w warunkach edukacji domowej, również odbywa się zgodnie z planem zajęć. Można więc uznać, że nauczyciele stają na wysokości zadania.

 

                                                                                                                                                                                                                                           pedagog szkolny

                                                                                                                                                                                                                                          Małgorzata Załęska