Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na rok 2021, dofinansowany w kwocie 33 280,00zł na doposażenie bibliotek w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nidzicę.