Młodzieżowa Rada Miejska

22 grudnia 2023r. w Urzędzie Miejskim w Nidzicy odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy w kadencji 2023-2025, podczas której radni złożyli ślubowanie oraz wybrali prezydium rady. Wśród członków rady jest uczeń naszej szkoły Rafał Makrucki.

Młodzieżowa Rada Miejska jest głosem młodych w naszej małej ojczyźnie. Co ważne, jest to organ apolityczny, niezwiązany z żadną partią czy ugrupowaniem. Opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej jest radna Rady Miejskiej Magdalena Górnecka.
Powoływanie Młodzieżowej Rady Miejskiej ma na celu przede wszystkim włączenie młodzieży w procesy podejmowania decyzji, które dotyczą młodych osób oraz ich najbliższego otoczenia. Rada oprócz reprezentowania młodych mieszkańców prowadzi także działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności i kształtowania postaw obywatelskich.