MAMO, TATO, CO WY NA TO?

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności społecznej młodych rodziców, dzieci i młodzieży. Zapewniono uczestnikom różnorodne formy spędzania wolnego czasu integrując rodziców dzieci.

W ramach projektu zrealizowano:

– piknik „Pożegnanie lata” (rodzice, młodzież i dzieci),

– warsztaty plastyczno-techniczne dl rodziców,

– dwie wycieczki: do Kamionki i Olsztyna,

– warsztaty plastyczne „Malowanie na szkle” oraz warsztaty „Mikołaj Kopernik mieszkaniec zamku w Olsztynie” dla dzieci,

– zajęcia plastyczne dla dzieci i ich rodziców.

Zrealizowany projekt pozytywnie wpłynął na wzrost świadomości dzieci i młodzieży w zakresie różnorodnych metod spędzania wolnego czasu oraz wzrost aktywności społecznej tej grupy. Działania przyczyniły się do poprawy umiejętności współpracy w grupie oraz wzmocnienia poczucia przynależności do środowiska lokalnego.

Wszystkie założone cele projektowe zastały zrealizowane. Stworzone aktywności sprzyjały integracji rodzice – dzieci. Rodzice bardzo chętnie włączyli się w przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu pikniku, uczestniczyli w warsztatach, wykonali bardzo ciekawe stroiki świąteczne. W związku z dużym zainteresowaniem planujemy wprowadzić takie warsztaty w formie cyklicznej (dwa razy do roku).

Odbiorcami były dzieci i ich rodzice, pośrednio rodzeństwo. Zauważono zmianę postaw rodziców. Na początku młode mamy sceptycznie i nieśmiało włączyły się w pomoc. Z biegiem czasu także ojcowie zaczęli włączać się do pomocy: dowiezienia materiałów.

Partnerami projektu byli:

– Szkoła Podstawowa w Łynie (udostępnienie sal, pomoc w sprzątaniu, wypożyczenie sprzętu audiowizualnego, narzędzia),

– Parafia w Łynie (reklama projektu).