MAMA, TATA I JA

Projekt był realizowany w okresie od czerwca do października 2013r. Skierowany był do najmłodszych dzieci 3-6 lat oraz do ich rodzin i rodzeństwa.

Głównym celem projektu było zorganizowanie:

– cyklu  spotkań dla najmłodszych dzieci i ich rodziców z   Łyny, Wietrzychowa, Orłowa, Wólki Orłowskiej, Dobrzynia, Bolejn i Żelazna w celu rozbudzenia w nich ciekawości poznawczej poprzez wspólne zabawy, przeżywanie i działanie,

– wycieczki rodzinnej do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

– konkursu plastycznego „W rodzinie lubimy się bawić”,

– przygotowanie rodzinnej inscenizacji „Bo najlepiej jest w rodzinie” i wystawienie jej dla szerszej publiczności w miejscowym kościele.