DZIADKOWIE I WNUKI PRZEZ ZABAWĘ DO NAUKI

Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE IV dofinansowany w kwocie 3.000zł (wkład własny niefinansowy 700zł- wynagrodzenie dla nauczycieli i wolontariuszy, wkład finansowy – 165zł – Parafia w Łynie). Całkowity koszt projektu wynosi  3865zł.

Tytuł projektu: „Dziadkowie i wnuki przez zabawę do nauki”

Odbiorcami projektu są  dzieci w wieku 6-10 lat (30 osób) oraz ich dziadkowie (20 osób).

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa osób starszych i wnuków poprzez wspólne uczestnictwo w edukacji przez zabawę, warsztatach twórczych, zajęciach rekreacyjno- sportowych.

Rezultatem projektu będzie wzmocnienie relacji i nadanie nowej jakości integracji między dziadkami i wnukami poprzez aktywny udział zdalny oraz zaangażowanie osób starszych w zaproponowanych formach spędzania czasu wolnego, twórczego działania, rekreacji i edukacji.