ŁYNA RZEKA Z ŁEZ

Projekt dofinansowany  ze środków Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko – Amerykańskiej Fundacji

Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Nidzicki Fundusz Lokalny