„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

„Laboratoria Przyszłości” to rządowy program, który realizuje nasza szkoła. W ramach zajeć świetlicowych uczniowie konstruowali prace  z klocków Lego  spike education.
Uczniowie dzięki zajęciom praktycznym doskonalą swoje zdolności manualne ale również uczą się współpracy oraz pracy w grupie. Dzięki środkom z „ Labolatoria Przyszłości” zakupiony  sprzęt odpowiada potrzebom naszej szkoły i jest wykorzystywany na lekcjach obowiązkowych – a także na zajęciach dodatkowych.