Konsultacje dla uczniów

W środę, 8 lutego 2023r. gościliśmy w naszych szkolnych progach Panią Izabelę Zimnicką-Maculewicz- psycholog i Panią Irenę Kowalczyk – logopedę z Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy. Było to spotkanie konsultacyjne (psychologiczno- logopedyczne) z propozycją porady i wsparcia dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Wizyta specjalistów była też doskonałą okazją do przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych z młodzieżą klasy VIII. Podczas trzygodzinnego spotkania warsztatowego uczniowie zdobyli wiedzę na temat problemów psychicznych młodych osób, a tym samym zostali uwrażliwieni na problematykę kryzysów psychicznych w środowisku rówieśniczym. Młodzież poznała sposoby reagowania na dostrzeżony u rówieśników kryzys emocjonalny. Wiedza zdobyta poprzez pracę w zespołach, wspólne dyskutowanie, czy oglądanie filmów pozwoli młodym ludziom szybciej, lepiej i dokładniej zauważyć problem.

 

Małgorzata Załęska
pedagog szkolny