JESTEM ZDOLNY, TYLKO MNIE ODKRYJ!

Cel główny projektu:

  • Zwiększenie szans edukacyjnych u 416U (178K, 238M) klas I-III ze 100% (6) SP Gminy Nidzica poprzez organizację zaj. dodatkowych nastawionych na indywidualizację procesu kształcenia oraz doposażenie bazy dydaktycznej w okresie od 1.08.2011r. do 31.07.2013r.

Cele szczegółowe projektu

  • Zwiększenie kompetencji kluczowych w zakresie czytania i pisania u 194U kl. I-III SP od 1.08.2011r. do 31.07.2013r.
  • Zmniejszenie trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych u 184U kl. I-III SP od 1.08.2011r. do 31.07.2013r.
  • Zmniejszenie dysfunkcji w zakresie wad wymowy i wad postawy u 125U kl. I-III SP od 1.08.2011r. do 31.07.2013r.
  • Zmniejszenie zaburzeń w komunikacji społecznej u 20U kl. I-III SP od 1.08.2011r. do 31.07.2013r.
  • Pogłębienie wiedzy i umiejętności matematyczno-przyrodniczych u 96U i językowych u 24U kl. I-III SP od 1.08.2011r. do 31.07.2013r.

Wykaz godzin zrealizowanych zajęć

  2011 rok IX-XII  2012 rok  I-VI 2012 rok  IX-XII 2013 rok I-VI Łącznie
Zaj. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 3 gr. x 12 h.= 36h

 

3 gr. x 18 h.= 54h

 

3 gr. x 12 h.= 36h

 

3 gr. x 18 h.= 54h

 

180 h
Zaj. dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 2 gr. x 12 h.= 24h

 

2 gr. x 18 h.= 36h

 

 

2 gr. x 12 h.= 24h

 

 

 

2gr. x 18 h.= 36h

 

 

 

120 h

 

 

Zaj. logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 1 gr. x 12 h.= 12h

 

1gr. x 18 h.= 18h

 

 

1 gr. x 12 h.= 12h

 

 

 

1gr. x 18 h.= 18h

 

 

 

60 h

 

 

Zajęcia rozwijające dla uczn.

 szczególnie uzdolnionych- matematyczno-przyrodnicze

1 gr. x 12 h.= 12h

 

1 gr. x 18 h.= 18h

 

 

1 gr. x 12 h.= 12h

 

 

 

1gr. x 18 h.= 18h

 

 

 

60 h