IX szkolny konkursu na ,,Stroik Bożonarodzeniowy”

W grudniu odbył się IX szkolny konkurs na „Stroik Bożonarodzeniowy”

Celem konkursu było:

• zachowanie tradycji   bożonarodzeniowych; 

• pobudzenie inwencji  twórczej  uczniów;

• rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz ich uzdolnień plastycznych;

• ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

• popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów.

Komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

 

w kategorii klas 0-3
I miejsce  
ex æquo – Wojciech Nisio i Fabian Olber

II miejsce ex æquo– Aleksandra Ziulewska i Jaś Miecznikowski 

III miejsce ex æquo- Julia Krawcewicz i Tobiasz Rochoń

wyróżnienia: 

Aleksandra Szczęśniak

Błażej Erynkwajt

w kategorii klas IV-VIII

I miejsce ex æquo – Oliwia Krawczyk i Ksawery Rochoń

II miejsce ex æquo– Lena Jeżewska i Lena Wyszkowska 

III miejsce ex æquo- Julia Skoniecka i Kornelia Górnicka

wyróżnienia:

Szymon Erynkwajt

Tomasz Makrucki

Łukasz Wiśniewski

Wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy, dziękujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok 😊

Wszystkie stroiki będą sprzedawane na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Nidzicy 08 grudnia 2023r. od godziny 14:00 do 18:00, pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na cele charytatywne w tym roku zbiórka dla pana Andrzeja Zakrzewskiego. Serdecznie zapraszamy.

Monika Gergola, Beata Szwerc