Informacja dla rodziców/ prawnych opiekunów

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie informuje, że w dniu 01.10.2022r. zostało podpisane porozumienie Nr 2/2022 pomiędzy Gminą Nidzica  reprezentowaną przez Jacka Kosmalę Burmistrza Nidzicy a Gabinetem Stomatologicznym w Olsztynie reprezentowanym przez Alinę Marek – lekarza stomatologa. Porozumienie zawarte jest na czas określony od 01.10.2022r. do 30.06.2023r. Celem porozumienia, jest wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia stomatologicznego, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia w gabinecie stomatologicznym w:

 

 Olsztynie ul. Dworcowa 28, p. 202.

 

Godziny pracy gabinetu:

 

Poniedziałek – 1300 – 1800

Wtorek –            800 – 1200

Środa –            1300 – 1800

Czwartek –        800 – 1200

 

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, którzy są zainteresowani skorzystania z w/w świadczeń kontaktują się  telefonicznie i ustalają termin wizyty. Nr kontaktowy 89 537 32 23.  Proszę również przygotować Nr PESEL ucznia.

            Po odbytej wizycie bardzo proszę o poinformowanie telefonicznie  szkoły pod nr 89 625 75 54. Ta informacja ma służyć jedynie do celów statystycznych (ilość wizyt uczniów z placówki w danym miesiącu).