I speak English

Projekt realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności English Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Nasza szkoła otrzymała nagrodę w konkursie Small Grants w ramach Programu ET w postaci dofinansowania w kwocia11970zł na zajęcia związane z nauką i propagowaniem języka angielskiego. Projekt trwa od kwietnia do grudnia 2011r. Głównym celem projektu jest propagowanie języka angielskiego wśród dzieci i ich rodziców, uświadomienie roli i znaczenia jego znajomości, motywowanie do nauki języka angielskiego oraz wspieranie  i rozwijanie zainteresowań zdolnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające.

Główne działania to:

 • Zajęcia przygotowujące przedstawienie i prezentację umiejętności uczniów na Festyn Rodzinny w Łynie (kwiecień-maj 2011)
 • Zakup pomocy dydaktycznych i niezbędnych materiałów (maj- wrzesień 2011)
 • Zajęcia w grupie oddziału przedszkolnego wraz z chętnymi rodzicami w formie nauki przez zabawę (wrzesień-grudzień)
 • Pozalekcyjne zajęcia w grupie pre-intermediate dla zdolnych uczniów  z klas V-VI  (wrzesień-grudzień 2011)
 • Międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny (listopad-grudzień 2011)
 • Przygotowanie scenek rodzajowych oraz ich prezentacja w wiejskiej świetlicy środowiskowej (październik/listopad 2011)
 • Podsumowujące przedstawienie z udziałem społeczności lokalnej (20.12.2011)

 

Dzięki programowi ET troje naszych uczniów mogło w wakacje wyjechać bezpłatnie na obóz językowy do Tczewa i Załęcza Wielkiego, gdzie doskonalili swoje umiejętności językowe. Ponadto Publiczno-Szkolna Biblioteka wzbogaciła się o nowe zbiory do działu anglojęzycznego, z którego mogą korzystać  nie tylko uczniowie, ale również inni mieszkańcy.

Działania

 1. Cykliczne zajęcia w dwóch grupach (wrzesień-grudzień)
 2. Przygotowywanie przedstawień (maj/czerwiec, październik/grudzień)
 3. Nocleg w szkole z warsztatami językowymi (6-7.10.2011)
 4. Letnie obozy językowe uczniów- Alicja Jaroszek, Jakub Więcławski i Iza Mariańska
 5. Zajęcia w świetlicy
 6. Zakup pomocy dydaktycznych
 7. Współpraca z innymi szkołami
 8. Udział w Halloween Party w SP Napiwoda (26.10.2011)
 9. Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu literacko-plastycznego (listopad/grudzień)

Koordynatar szkolny Agata Sibierska.