SP Łyna

Hymn szkoły

POLSKIE KWIATY

Śpiewa ci obcy wiatr, zachwyca piękny świat,
A serce tęskni.
Bo gdzieś daleko stąd został rodzinny dom.
Tam jest najpiękniej.
Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty:
Stokrotki, fiolki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie JEST POLSKA.
Żeby tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las,
Pola i łąki.
I do matczynych rąk przynieść z zielonych łąk
Rozkwitłe pąki.
Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty:
Stokrotki, fiolki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem. w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie JEST POLSKA.
Śpiewa ci obcy wiatr, tułaczy los cię gna
Hen gdzieś po świecie.
Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych stron
Mały bukiecik.
Weź z tą piosenką bukiecik kwiatów:
Stokrotek, fiołków, kaczeńcy i maków.
Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty:
Stokrotki, fiolki, kaczeńce i maki.
Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły
Ojczyste kwiaty.
W ich zapachu, urodzie JEST POLSKA.

Skip to content