ENGLISH IS FUN

Realizacja projektu „English is Fun” w Publicznej Szkole Podstawowej w Łynie trwała od 01 kwietnia do 31 października 2008r. W szkole prowadzone były anglojęzyczne zajęcia pozalekcyjne w trzech grupach wiekowych:
1) kl. I-III,
2) kl. IV-VI,
3) grupa dorosłych.
         Głównym celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie ciekawych zajęć dla uczniów mających na celu rozwijanie zainteresowania językiem angielskim., oraz doskonalenie sprawności językowych.

 

         Główne działania zaplanowane w projekcie:

– rozwinięcie zdolności i zainteresowań językowych, nabywanie  podstawowych umiejętności językowych, komunikowania się i rozumienia podstaw języka angielskiego (gr. dorosłych),

– rozwijanie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych

– zorganizowanie spotkania uczestników z native speraker’em,

– konkurs plastyczny w młodszej grupie wiekowej,

–  konkurs literacki w starszej grupie wiekowej.